Categories: General
      Date: Aug 12, 2022
     Title: DVPP: Víkend flétnových ansámblů, Kunín, 26. – 28. srpna 2022 

Akreditovaný seminář zaměřený na metodiku výuky souboru zobcových fléten. Stále přijímáme přihlášky! Veškeré info  a možnost přihlášení zde..