Eva Čapková absolvovala zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě J. Konečné. Dále studovala na Anton Brucker Privatuniversität v rakouském Linci ve třídě C. van Heerden. Pravidelně se účastnila mistrovských kurzů pod vedením špičkových lektorů (P. Holtslag, A. Solomon, J. Gundersen, A. Davis, K. de Witt, J. V. Goethem aj.). Vyučuje na na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a ZUŠ v Kojetíně, vede odborné semináře v rámci DVPP (Dechové soboty na brněnské konzervatoři, DVPP na konzervatoři v Olomouci). Pravidelně zasedá v odborných porotách soutěží pořádaných MŠMT.