Milí přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na

Konzervatorní přípravku,

seminář DVPP, jehož téma zní

Příprava žáka ke studiu oboru Hra na zobcovou flétnu.

2.-4.9. 2022

Akce je určene zejména pro pedagogy, jejichž žáci se chystají studovat daný obor, ale i pro všechny zájemce, kteří se o tématu chtějí dovědět něco bližšího. Semináře se může zúčastnit i určitý omezený počet žáků, kteří uvažují v blízkých třech letech o studiu na konzervatoři.

Základem práce bude skupinová výuka, obdobně jako ve víkendových školách, plánována jsou např. tato témata:
 • Jak připravit žáka k přijímacím zkouškám?
 • Co jej čeká během studia na konzervatoři?
 • Jaké má po absolutoriu možnosti uplatnění?
 • Repertoár a interpretace (teoreticky i prakticky)
 • Technika (teoreticky i prakticky)
 • Modelové přijímačky
 • Beseda s absolventem oboru.
Každý přijatý dětský účastník bude mít minimálně 2 třicetiminutové individuální konzultace (otevřené pro ostatní posluchače), část programu děti absolvují společně s učiteli a část bude rozdělena – děti někdy budou pracovat v jiném prostoru než učitelé. Přihlášení žáka laskavě předem konzultujte s organizátory.
Plánovaný program zde.
Vyučování povedou Jan Kvapil, Renata Smetková a Eva Čapková , pedagogové spjatí s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě.

Výuka bude probíhat ve stylovém prostředí barokního zámku Kunín.

Ubytování je zajištěno v internátu VFU Brno ŠZP Nový Jičín (Kunín č.190). Budova je vzdálena 200 m od zámku, jedná se o skromnější bydlení ve 3-5 lůžkových pokojích, rekonstruované sociální zařízení se nachází na chodbách.

Stravování máme objednáno v zámecké restauraci U dobré hraběnky.

 • Účastníci mají možnost výběru z několika jídel, vybraná jídla laskavě zaneste do přihlášky.
 • Stravu lze objednávat pouze jako celek, dokupování jídel na místě by mělo být možné.
 • Z technických důvodů nelze slíbit možnost změny vybraného jídla.
 • Máte-li dietu, napište to do přihlášky - případné požadavky tohoto druhu řeší restaurace velmi ochotně.

Uzávěrka přihlášek je 31. července, nicméně budeme vděčni za rychlé přihlášení – vůbec netušíme, jak velký bude o akci zájem.

 • Preferujeme přihlášení e-mailem, nicméně je možné i zaslání vytištěné přihlášky poštou.
 • Všechny přihlášky obsahující emailovou adresu odesílatele potvrdíme.
 • Přibližně deset dní před zahájením kursu obdržíte e-mailem upřesnění harmonogramu akce a pokyny pro příjezd.
 • Adresa pro zasílání přihlášek je uvedena níže.

Účastnické poplatky

Celkem

Kursovné

Ubytování

Strava

 

 

 

2 noci

2x plná penze

Učitel

3 280 Kč

2 000 Kč

560 Kč

720 Kč

Dětský účastník

2 280 Kč

1 000 Kč

560 Kč

720 Kč

Pasivní rodič

1 680 Kč

400 Kč

560 Kč

720 Kč

Příslušnou částku uhraďte laskavě do 20. srpna na tento účet.


Storno poplatky:

 • do 20.8. 500 Kč
 • do 31.8. 1000 Kč
 • od 1.9. 1500 Kč

Potřebujete-li vystavit fakturu pro vašeho zaměstnavatele, vyznačte laskavě nezbytné údaje do přihlášky.

Účastníci získají osvědčení o absolvování semináře. Akce je akreditována MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. MSMT - 10494/2020-2-312.

Hodinová dotace 16 vyučovacích hodin vyhovuje Šablonám.

Organizátor akce nazajišťuje pedagogický dozor pro nezletilé účastníky, předpokládá se, že žák bude pod dozorem svého učitele. Dovolí-li to kapacita internátu, může se přihlásit i rodič dítěte jako pasivní účastník.

V případě jakýchkoli dotazů se laskavě obraťte na tuto adresu.
Těšíme se na Vás!

Jan Kvapil