Milí přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na

Konzervatorní přípravku,

seminář DVPP, jehož téma zní

Příprava žáka ke studiu oboru Hra na zobcovou flétnu.

4.-6.9. 2020

Akce je určene zejména pro pedagogy, jejichž žáci se chystají studovat daný obor, ale i pro všechny zájemce, kteří se o tématu chtějí dovědět něco bližšího. Semináře se může zúčastnit i určitý omezený počet žáků, kteří uvažují v blízkých třech letech o studiu na konzervatoři.

Věříme, že po netypickém závěru tohoto školního roku akce poslouží učitelům jako inspirace pro jejich další práci.

Základem práce bude skupinová výuka, obdobně jako ve víkendových školách, plánována jsou např. tato témata:
 • Jak připravit žáka k přijímacím zkouškám?
 • Co jej čeká během studia na konzervatoři?
 • Jaké má po absolutoriu možnosti uplatnění?
 • Repertoár a interpretace (teoreticky i prakticky)
 • Technika (teoreticky i prakticky)
 • Modelové přijímačky
 • Beseda s absolventem oboru.
Každý přijatý dětský účastník bude mít minimálně 2 třicetiminutové individuální konzultace (otevřené pro ostatní posluchače), část programu děti absolvují společně s učiteli a část bude rozdělena – děti někdy budou pracovat v jiném prostoru než učitelé. Přihlášení žáka laskavě předem konzultujte s organizátory.
Plánovaný program zde.
Vyučování povedou Jan Kvapil a Jitka Konečná.

Výuka bude probíhat ve stylovém prostředí barokního zámku Kunín.

Ubytování je zajištěno v internátu VFU Brno ŠZP Nový Jičín (Kunín č.190). Budova je vzdálena 200 m od zámku, jedná se o skromnější bydlení ve 3-5 lůžkových pokojích, rekonstruované sociální zařízení se nachází na chodbách.

Stravování máme objednáno v zámecké restauraci U dobré hraběnky.

 • Účastníci mají možnost výběru z několika jídel, vybraná jídla laskavě zaneste do přihlášky.
 • Stravu lze objednávat pouze jako celek, dokupování jídel na místě by mělo být možné.
 • Z technických důvodů nelze slíbit možnost změny vybraného jídla.
 • Máte-li dietu, napište to do přihlášky - případné požadavky tohoto druhu řeší restaurace velmi ochotně.

Uzávěrka přihlášek je 20. srpna, nicméně budeme vděčni za rychlé přihlášení – vůbec netušíme, jak velký bude o akci zájem.

 • Preferujeme přihlášení e-mailem, nicméně je možné i zaslání vytištěné přihlášky poštou.
 • Všechny přihlášky obsahující emailovou adresu odesílatele potvrdíme.
 • Přibližně deset dní před zahájením kursu obdržíte e-mailem upřesnění harmonogramu akce a pokyny pro příjezd.
 • Adresa pro zasílání přihlášek je uvedena níže.

Účastnické poplatky

Celkem

Kursovné

Ubytování

Strava

 

 

 

2 noci

2x plná penze

Učitel

2 960 Kč

1 900 Kč

460 Kč

600 Kč

Dětský účastník

2 060 Kč

1 000 Kč

460 Kč

600 Kč

Pasivní rodič

1 360 Kč

300 Kč

460 Kč

600 Kč

Příslušnou částku uhraďte laskavě do 20. srpna na tento účet.


Storno poplatky:

 • do 20.8. 500 Kč
 • do 2.9. 1000 Kč
 • od 3.9. 1500 Kč

Potřebujete-li vystavit fakturu pro vašeho zaměstnavatele, vyznačte laskavě nezbytné údaje do přihlášky.

Účastníci získají osvědčení o absolvování semináře. Akce je akreditována MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. MSMT - 10494/2020-2-312.

Hodinová dotace 16 vyučovacích hodin vyhovuje Šablonám.

Organizátor akce nazajišťuje pedagogický dozor pro nezletilé účastníky, předpokládá se, že žák bude pod dozorem svého učitele. Dovolí-li to kapacita internátu, může se přihlásit i rodič dítěte jako pasivní účastník.

Konzervatorní přípravce předchází jednodenní seminář

Flautoškolka – metodika flétnové výuky předškolních dětí.

Akce na sebe časově navazují, můžete se přihlásit na obě!

V případě jakýchkoli dotazů se laskavě obraťte na tuto adresu.


Těšíme se na Vás!

Jan Kvapil + Jitka Konečná