JAN KVAPIL studoval hru na zobcovou flétnu na Royal Academy of Music v Londýně u P. Holtslaga a na konzervatoři v rakouském Linci u C. van Heerden, svá studia završil získáním pedagogického diplomu Licenciate of the Royal Schools of Music (Londýn, 2001). V roce 2011 dokončil doktorské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci a získal akademický titul Ph.D. Vystupoval s renomovanými českými i mezinárodními ansámbly, nahrával pro rozhlas, televizi i hudební vydavatelství, v současnosti koncertuje nejčastěji v duu s loutnistou J. Čižmářem. V centru jeho zájmu stojí pedagogická činnost, mnoho let byl ředitelem Letní školy staré hudby v Prachaticích, založil První víkendovou školu hry na zobcovou flétnu v Praze a Olomouckou víkendovou školu hry na zobcovou flétnu, kde se zaměřuje především na výuku učitelů ZUŠ. Současně probíhají pod jeho vedením na mnoha místech republiky semináře, jejichž náplní je vzdělávání pedagogů. Publikuje též v hudebním tisku a překládá odbornou literaturu, je spoluautorem Flautoškoly, progresivní řady učebnic vydávané v současnosti nakladatelstvím Bärenreiter. Vyučuje hlavní obor Hra na zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, v letech 2006-2011 působil též na Katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci a od r. 2014 vyučuje na Akademii staré hudby při FFMU Brno.


EVA KVAPILOVÁ se po absolutoriu brněnské konzervatoře (hoboj) věnovala důkladnějšímu studiu hry na zobcovou flétnu na Letní škole staré hudby a dalších seminářích. Má bohaté zkušenosti s výukou studentů různého věku i úrovně. Její žáci byli oceněni na mnoha soutěžích a někteří pokračují ve studiu hry na zobcovou flétnu či profesionálně působí jako hráči na tento nástroj a pedagogové. V Olomoucké víkendové škole hry na zobcovou flétnu předává své zkušenosti učitelům a vyučuje na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Spolu s Janem Kvapilem je autorkou Flautoškoly, řady učebnic hry na zobcovou flétnu vydávané nakladatelstvím Bärenreiter Praha.