RENATA SMETKOVÁ pochází ze Zlína, kde absolvovala hru na zobcovou a příčnou flétnu na místních základních uměleckých školách. Hru na zobcovou flétnu vystudovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě J. Kvapila a na Anton Bruckner Privatuniversität v rakouském Linzi ve třídě C. van Heerden. Během studií se úspěšně zúčastnila několika soutěží v sólové i komorní hře. Koncertuje v České republice i zahraničí, spolupracuje s nejrůznějšími hudebníky a hudebními tělesy (vystupovala např. jako sólistka s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Euridice Barockorcheser Linz ad.), nejvíce s cembalistkou M. Polednovou v rámci ansámblu „Tibiae et convivae“. Pravidelně se účastní hudebních kurzů a seminářů vedených špičkovými lektory jako jsou P. Holtslag, A. Solomon, J. Gundersen, M. Posch, H. Tol ad. Absolvovala několik školení týkajících se hudebního vzdělávání zrakově postižených osob. V současnosti se věnuje také folklorní činnosti, zasedá v odborných porotách soutěží zobcových fléten. Působí jako lektorka na hudebních kurzech a seminářích (např. Bystřická letní flétna, KM Winds, kurzy DVPP aj.), vyučuje hru na zobcovou flétnu na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž, Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na ZUŠ Zlín – Jižní Svahy.