FLAUTOŠKOLA
Nova řada učebnic a metodických materiálů Jana a Evy Kvapilových a dalši zajímavé informace
Metodická koncepce flétnové výuky předškolních dětí Hany Šťastné a Jana Kvapila

Vydavatel Flautoškoly a velkého množství dalších materiálů, které zasluhují Vaši pozornost.

WWW.EUROHUDEBKA.CZ
Informační portál pro umělecké vzdělávání