Vážení kolegové, milí hudební přátelé,

ve školním roce 2017/2018 otevíráme 21. ročník

První víkendové školy hry na zobcovou flétnu.

 • Škola je určena především učitelům ZUŠ, kteří si chtějí prohloubit vzdělání v oboru, jemuž vyučují.
 • Výuka bude probíhat formou celodenních (sobotních) seminářů, 4x za školní rok v budově ZUŠ Taussigova 1150 v Praze 8 - Ďáblicích.
 • Koncepce celého cyklu vychází z metodiky Flautoškoly. V letošním ročníku se budeme věnovat vybraným tématům ze všech tří dílů této učebnice, nicméně můžete se těšit i na práci s dalšími zajímavými materiály.
 • První seminář se uskuteční na podzim t.r., zájemci obdrží včas přesné informace.
 • Účastníci získají na závěr školního roku osvědčení o absolvování akce.
 • Cyklus seminářů je akreditován MŠMT pod číslem 517/2017-1-129.
Cílem seminářů je seznámit přehlednou formou pedagogy se základními poznatky důležitými pro vyučování hře na zobcovou flétnu. Zvláštní důraz bude kladen na:
 • metodiku výuky technických dovedností (dechová a prstová technika, artikulace)
 • seznámení se základním repertoárem nástroje (skladby středověké, renesanční, barokní, moderní a metodické) formou přednášek a ukázkových hodin
 • názornou výuku základních interpretačních dovedností formou ansámblového hraní
 • diskuse o problémech, které přináší pedagogická praxe, a jejich řešení.
 • seznámení s Flautoškolou, novou řadou učebnic hry na zobcovou flétnu J. + E. Kvapilových
Koncepci cyklu připravili Jan a Eva Kvapilovi, vyučování povede Jan Kvapil

Poplatek za účast na 4 celodenních seminářích v průběhu školního roku 2017/2018 činí 2 600,- Kč. Kursovné se platí bankovním převodem před prvním seminářem. Na požádání lze vystavit fakturu. 

Počet míst je omezen, je možné, že se na všechny zájemce nedostane. Neváhejte tedy s vyplněním přihlášky! Pro přijetí do kursu je rozhodující pořadí přihlášení. V případě volných míst se lze zúčastnit i jednotlivých seminářů, kursovné pro jednotlivý vyučovací den je 800 Kč

Bývá zvykem, že školné studentům z řad učitelů ZUŠ uhradí jejich zaměstnavatel. 

V případě jakýchkoli dotazů se laskavě obraťte na adresu:


Jan Kvapil
Bacherova 15
779 00 Olomouc
+420/604 280 490
+420/588 885 055
fax +420/588 885 057
kvapil@mybox.cz

Na stejnou adresu posílejte přihlášky (možné je i přihlášení telefonem či e-mailem) - na podzim rozešleme zájemcům další informace.

Věřím, že Vás program První víkendové školy hry na zobcovou flétnu zaujme a že se budeme pravidelně setkávat při výuce.

Se srdečným pozdravem

Jan Kvapil