Informace k dalšímu ročníku budou zveřejněny v polovině června.
------------------------------------------------------------------


Vážení kolegové, milí hudební přátelé,

ve školním roce 2017/2018 otevíráme 14. ročník

Olomoucké víkendové školy hry na zobcovou flétnu.

 • Škola je určena především učitelům ZUŠ, kteří si chtějí prohloubit vzdělání v oboru, jemuž vyučují.
 • Výuka bude probíhat formou celodenních (sobotních) seminářů, 4x za školní rok v budově ZUŠ Iši Krejčího, Na Vozovce 32, Olomouc.
 • Koncepce celého cyklu vychází z metodiky Flautoškoly. V letošním ročníku se budeme věnovat vybraným tématům ze všech tří dílů této učebnice, nicméně můžete se těšit i na práci s dalšími zajímavými materiály.
 • První seminář se uskuteční na podzim t.r., přihlášení zájemci obdrží včas přesné informace.
 • Cyklus seminářů je akreditován MŠMT v rámci DVPP pod číslem 10088/2016-1-305.
 • Účastníci získají na závěr školního roku osvědčení o absolvování akce.
Cílem seminářů je seznámit přehlednou formou pedagogy se základními poznatky důležitými pro vyučování hře na zobcovou flétnu. Zvláštní důraz bude kladen na:
 • metodiku výuky technických dovedností (dechová a prstová technika, artikulace)
 • seznámení s osvědčenou zahraniční i domácí literaturou pro zobcovou flétnu (skladby středověké, renesanční, barokní, moderní a metodické) formou přednášek a ukázkových hodin
 • názornou výuku základních interpretačních dovedností formou ansámblového hraní
 • diskuse o problémech, které přináší pedagogická praxe, a jejich řešení.
 • seznámení s Flautoškolou, novou řadou učebnic hry na zobcovou flétnu J. + E. Kvapilových
Koncepci cyklu připravili Jan a Eva Kvapilovi, vyučování povede především Jan Kvapil.

Poplatek za účast na čtyřech celodenních seminářích v průběhu školního roku 2017/2018 činí 2 500,- Kč. Poplatek bude možno zaplatit bankovním převodem nebo složenkou před zahájením kursu. Na požádání lze vystavit fakturu.

Počet míst je omezen, je možné, že se na všechny zájemce nedostane. Neváhejte tedy s vyplněním přihlášky! Pro přijetí do kursu je rozhodující pořadí přihlášení. V případě volných míst se lze zúčastnit i jednotlivých seminářů, kursovné pro jednotlivý vyučovací den je 800 Kč.

Bývá zvykem, že školné studentům z řad učitelů ZUŠ uhradí jejich zaměstnavatel.

V případě jakýchkoli dotazů se laskavě obraťte na adresu:

Jan Kvapil
Bacherova 15
779 00 Olomouc
+420/604 280 490
+420/588 885 055
kvapil@mybox.cz

Na stejnou adresu posílejte přihlášky (možné je i přihlášení telefonem, faxem či e-mailem). Na podzim rozešleme zájemcům další informace.

Věříme, že Vás program Olomoucké víkendové školy hry na zobcovou flétnu zaujme a že se budeme pravidelně setkávat při výuce.

Se srdečným pozdravem

Jan Kvapil + Eva Kvapilová