Vážení kolegové, milí hudební přátelé,

ve školním roce 2018/2019 otevíráme 15. ročník

Olomoucké víkendové školy hry na zobcovou flétnu.

Akce je určena především učitelům ZUŠ, kteří si chtějí prohloubit vzdělání v oboru, jemuž vyučují.
Cílem seminářů je seznámit přehlednou formou pedagogy s poznatky důležitými pro vyučování hře na zobcovou flétnu. Zvláštní důraz bude kladen na:

 

 • metodiku výuky technických dovedností (dechová a prstová technika, artikulace)
 • seznámení s osvědčenou zahraniční i domácí literaturou pro zobcovou flétnu (skladby středověké, renesanční, barokní, moderní a metodické) formou přednášek a ukázkových hodin
 • názornou výuku základních interpretačních dovedností formou ansámblového hraní
 • diskuse o problémech, které přináší pedagogická praxe, a jejich řešení
 • seznámení s Flautoškolou, řadou učebnic hry na zobcovou flétnu Jana a Evy Kvapilových.

Oproti loňským letům dochází k organizační změně – výuka bude probíhat ve dvou cyklech (A,B) s rozdílným zaměřením, přičemž zájemce se může přihlásit buď na jeden z cyklů nebo na oba.

 • Cyklus A bude věnován zejména problematice výuky žáků počátečních ročníků ZUŠ, v rámci seminářů dojde i na vysvětlování nebo opakování nejzákladnějších technických prvků, studované skladby budou spíše snazší. Tento cyklus zahrnuje dva celodenní sobotní semináře.
 • Cyklus B bude zaměřen na výuku žáků pokročilejších (zhruba od 4.-5. ročníku ZUŠ), budeme se věnovat především problematice výuky hry na altovou flétnu, základní technické prvky nebudeme opakovat, studované skladby budou mírně obtížnější než v cyklu A. Dva celodenní semináře se uskuteční v neděli (vždy následující po sobotní výuce cyklu A).
 • Výuka proběhne v budově ZUŠ Iši Krejčího, Na Vozovce 32, Olomouc.
 • Koncepce celé akce vychází z metodiky Flautoškoly, probereme vybraná témata ze všech tří dílů této učebnice, nicméně můžete se těšit i na práci s dalšími zajímavými materiály.
 • První seminář se uskuteční v lednu 2019, přihlášení zájemci obdrží včas přesné informace.
 • Cyklus seminářů je akreditován MŠMT v rámci DVPP pod číslem MSMT - 25894/2018-1-759.
 • Účastníci získají na závěr školního roku osvědčení o absolvování akce.

Koncepci cyklu připravili Jan a Eva Kvapilovi, vyučování povede především Jan Kvapil.

Poplatek za účast na dvou celodenních seminářích (cyklus A nebo B) v průběhu školního roku 2018/2019 činí 1 850,- Kč, při účasti na obou cyklech (4 semináře) pak 3400 Kč. Poplatek bude možno zaplatit bankovním převodem před zahájením kursu. Na požádání lze vystavit fakturu. V přihlášce vyznačte laskavě požadované datum vystavení faktury (někteří účetní zřejmě budou požadovat fakturu z r. 2018, jiní z r. 2019).

Počet míst je omezen, je možné, že se na všechny zájemce nedostane. Neváhejte tedy s vyplněním přihlášky! Pro přijetí do kursu je rozhodující pořadí přihlášení. Ve výjimečných případech se lze zúčastnit i jednotlivých seminářů, kursovné pro jednotlivý vyučovací den je 1000 Kč.

Bývá zvykem, že školné studentům z řad učitelů ZUŠ uhradí jejich zaměstnavatel.
V případě jakýchkoli dotazů se laskavě obraťte na adresu:

Jan Kvapil
Bacherova 15
779 00 Olomouc
+420/604 280 490
kvapil@mybox.cz

Na stejnou adresu posílejte přihlášky (možné je i přihlášení telefonem či e-mailem). Čyři týdny před zahájením cyklu rozešleme zájemcům další informace.

Věříme, že Vás program Olomoucké víkendové školy hry na zobcovou flétnu zaujme a že se budeme pravidelně setkávat při výuce.

Se srdečným pozdravem

Jan Kvapil + Eva Kvapilová