Texty

V červnu 2011 jsem obhájil na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci disertační práci s názvem Zdobení a improvizace ve výuce hry na zobcovou flétnu. Obsah a úvodní kapitolu najdete zde, celou práci pak zde.

V průběhu mého doktorského studia byly publikovány v časopise ePedagogium recenze německých učebnic hry na zobcovou flétnu Jede Menge Flötentöne (B. Ertl) a Die Altblockflöte, spielen – lernen - musizieren (M. Zimmermann), jakož i recenze publikace Melodické ozdoby - studie pro zobcové flétny (J. Olejník).

Návrh osnov pro ZUŠ

V roce 2005 jsme s Evou na základě objednávky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pracovali společně s dalšími pedagogy na návrhu nových osnov pro výuku hry na zobcovou flétnu na základních uměleckých školách.

Vzhledem k reorganizaci a přípravě ŠVP nedošlo na plánované dotvoření těchto osnov a jejich uvedení do praxe. Přestože se jedná o pracovní materiál, který má daleko k dokonalosti, věříme, že v něm najdete některé zajímavé informace.

Osnovy - část 1
Osnovy - část 2