Jak nahrávky získat

Pro metodické nahrávky Flautoškoly 1 nabízíme dva druhy licencí:

Licence SOLO  (400 Kč) je určena pro jednoho učitele a jeho žáky a umožňuje použití nahrávek ve výuce, domácí přípravě i veřejných produkcích. Neumožňuje poskytování nahrávek dalším učitelům.

Licence TUTTI (1 000 Kč) je určena pro všechny učitele jedné školy a jejich žáky a umožňuje použití nahrávek ve výuce, domácí přípravě i veřejných produkcích.

Obě licence jsou časově neomezené, ani jedna z nich však neopravňuje jejího držitele k dalšímu šíření mimo výukový proces, zejména ke zpřístupňování na různých úložištích (jako např. ulozto.cz).

Součástí obou licencí jsou i případné aktualizace – doplnění dalších nahrávek nebo opravy stávajících. V tomto okamžiku rozšiřování projektu neplánujeme, ale vyloučit je nemůžeme.

Licenci objednáte krátkým emailem na adresu kvapil@mybox.cz. Poté Vám emailem zašleme fakturu a odkaz pro stažení (balíček nahrávek mp3 komprimovaných do formátu .zip, velikost cca 908 MB). Potřebujete-li mít ve faktuře kompletní údaje (např. adresu a IČO), nezapomeňte je laskavě v objednávce uvést.

Kdyby nenastala do několika dní žádná reakce (např. z důvodů nedoručení emailu), ozvěte se laskavě telefonem nebo pomocí sms.