Flautoškola 1 – METODICKÉ NAHRÁVKY a DOPROVODY

Zvukové ukázky

28/8     (flétna + cembalo)

28/8     (doprovod cembalo rychleji)

 

32/13   Prstocviky (s pauzami k opakování)

 

43/33   T. Susato : Allemande (flétna + loutna)

43/33   T. Susato : Allemande (doprovod loutna pomaleji)

 

45/40   Řekni, řekni, řekni jí (flétna + klavír)

45/40   Řekni, řekni, řekni jí (doprovod klavír pomaleji)

45/40   Řekni, řekni, řekni jí (flétna + kytara)

45/40   Řekni, řekni, řekni jí (doprovod kytara pomaleji)

 

49/8     J.K.: První estampie (flétna + cembalo)

49/8     J.K.: První estampie (doprovod cembalo pomaleji)

49/8     J.K.: První estampie (doprovod loutna rychleji)
53/22   Žížalky (kompletní verze)

53/22   Žížalky (s pauzami k opakování)

 

54/32   Na tupeckym poli (flétna + klavír)

54/32   Na tupeckym poli (doprovod klavír pomaleji)

54/32   Na tupeckym poli (doprovod kytara)

 

55/33   Pásla děvečka, pásla (flétna + cembalo)

55/33   Pásla děvečka, pásla (doprovod cembalo)

 

57/39   Tremolo (všechny zvuky, pauzy k opakování)

 

60/8     Nechoď k nám, synečku (flétna + klavír)

60/8     Nechoď k nám, synečku (doprovod klavír pomaleji)

60/8     Nechoď k nám, synečku (doprovod klavír rychleji)

 

62/14   Šohajíčku malušenký (flétna + kytara)

62/14   Šohajíčku malušenký (doprovod kytara)

 

63/15   P. Attaignant : Magdalena (flétna + loutna)

63/15   P. Attaignant : Magdalena (doprovod loutna)

63/15   P. Attaignant : Magdalena (doprovod cembalo)

 

74/34   J.K. : Druhá trubačská (duo)

74/34   J.K. : Druhá trubačská (1. hlas)

74/34   J.K. : Druhá trubačská (2. hlas)

 

76/38   P. Phalèse : Almande (duo)

76/38   P. Phalèse : Almande (doprovod alt)

76/38   P. Phalèse : Almande (doprovod cembalo)

 

77/40   Trh ve Scarborough (flétna + kytara)

77/40   Trh ve Scarborough (doprovod kytara)

 

78/42   Farewell to Erin (flétna + cembalo)

78/42   Farewell to Erin (doprovod cembalo)

 

Jan Kvapil – zobcová flétna, cembalo, zvuk, produkce

Jan Čižmář – loutna, kytara

Jitka Konečná – zobcová flétna

Jiří Havrlant – cembalo

Jana Koukalová – klavír

Eva Kvapilová – Clavinova, inspirace, supervize